Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Pracownik socjalny  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-03-16  
Data wygaśnięcia
2017-05-16  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

                                        INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                                                        NA STANOWISKO
                                                   PRACOWNIK SOCJALNY
                          W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
                                             W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Gabriela Kaczyńska zam. Elbląg.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja ds. naboru na przedmiotowe stanowisko  podjęła decyzję o zatrudnieniu ww. kandydata biorąc pod uwagę przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Gabriela Kaczyńska spełniła wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz niezbędną wiedzę z zakresu zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem.                                                                                       D Y R E K T O R
                                                                  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                w Nowym Dworze Gdańskim

Nowy Dwór Gdański, dnia 10.03.2017 r.                            /-/ mgr Katarzyna Jureko